Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
 
 

MIEJSCE KONFERENCJI

 
 

Konferencja odbędzie się w Stalowej Woli. Jest to nowoczesny ośrodek miejski należący do Centralnego Okręgu Przemysłowego utworzonego w ramach modernizacji II Rzeczpospolitej. Miato zostało aplanowane jako centrum polskiego przemysłu zbrojeniowego. Rozbudowywane było przez wiele lat po wojnie - przemysł tego regionu podlega obecnie restrukturyzacji. Stalowa Wola jest to nieformalnąa stolica dużego rejonu, obejmującego północny zachód woj. Podkarpackiego, południowy wschód woj. Świętokrzyskiego i południe woj. Lubelskiego. W ostatnich latach miasto przejawia ambicje stania się ośrodkiem intelektualnym, kulturalnym i technologicznym. Przejawem tego jest działalność Wydziałów zamiejscowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: Wydziału Nauk o Społeczeństwie i Wydziału Nauk o Gospodarce. W ramach pierwszego z nich tworzone są dwa instytuty inżynieryjne - Instytut Inżynierii Środowiska i Instytut Inżynierii Materiałowej, razem z nowoczesnymi siedzibami i wyposażeniem. Dodatkowo, w obrębie Inkubatora Technologicznego tworzone jest centrum aparatury unikalnej (skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką do analizy pierwiastków, mikroskopy ramanowskie, dyfraktometr rentgenowski z opcją mikro, spektrometr fotoelektronów, ICP-MS z ablacją laserową). Wspomniane centrum warto jest odwiedzić, chociaż jest ono dopiero w trakcie rozruchu.

 
Konferencja odbędzie się w nowopowstałej Bibliotece Międzyuczelnianej.