Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 
 

Mgr Joanna Dyrda-Muskus

Dr Klaudia Giordano

Mgr Anna Gronba

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow - przewodniczący

Mgr Rafał Kuzioła

Prof. dr hab. Wojciech Kwiatek - skarbnik

Dr hab. Barbara Marczewska, prof. nadzw.

Dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. nadzw.

Mgr Robert Stachyra

Mgr Dorota Nowak

Dr Jakub Nowak

Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz - edytor

Dr Sylwia Terpiłowska