Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
 
 

FORMY PREZENTACJI

 
 

Szanowni Uczestnicy Sympozjum,

finalizowane są rozmowy z redakcją X-Ray Spectrometry - impact factor 1.445, 20 punktów. Wiele na to wskazuje, że wydamy numer specjalny z Sympozjum, zawierający 15 artykułów. Ten anons nie oznacza jeszcze pełnej gwarancji, ale prawdopodobieństwo jest bardzo duże. W związku z tym osoby zainteresowane artykułem proszone będą o dostarczenie tekstu dostosowanego do reguł obowiązujących w czasopiśmie. Terminy składania tekstów podamy po ustaleniach z Wileyem. W przypadku większego zainteresowania będziemy zmuszeni przeprowadzić selekcję (bądź uda się wprowadzić aneks do umowy).

Pozdrawiam,

Andrzej Kuczumow

 
 
 
 

Przewidziane są referaty plenarne i w sekcjach. Prosimy o wysyłanie abstraktów (do 250 słów) w języku angielskim, w formie elektronicznej jako dokument Word (.doc) bądź Open Office (.odt). Preferowane są materiały oryginalne i nigdzie nie publikowane, chociaż organizatorzy zamówią też referaty podsumowujące. Postery będą prezentowane na specjalnej sesji, wymiary plakatów to format A0 (841×1189cm).

 

Ostateczny termin zgłoszeń: 15.07.2013

 

Wzorem lat poprzednich przewiduje się publikację materiałów pokonferencyjnych w X-Ray Spectrometry.(negocjacje w toku).

 

Abstrakty należy wysyłać na adres:

mgr Rafał Kuzioła, rafalkuziola@kul.pl

 
 
 
 

Wytyczne do abstraktów:

 
 

Cały tekst: Times New Roman font 10, adresy podane kursywą objetość maksymalnie 250 słów włącznie z referencjami (poza tytułem, listą autorów i adresami).

Referencje w formacie bez tytułów prac

A. Autor, B. Autor, C.Autor, Phys. Rev. B 12 (1999) 111-113

Rysunki i tabele w abstraktach nie są dozwolone.

 

Zapraszamy do przysylania (zamiast abstraktow) pełnych prac. Pełne prace (min. 2 strony druku, czcionka Times New Roman rozmiar 10 ) będą podlegały recenzji. Zalecana objętość prac, włącznie z rysunkami i tabelami 2 - 6 stron druku.

W przypadku wiekszej objętości redakcja prosi o wczesniejszy kontakt (adres redakcji: paszk@ifpan.edu.pl).

 

UWAGA: Ostateczny termin nadsylania, 15 lipca, przypada w okresie wakacyjnym. Nadsyłanie prac mozliwie wczesnie, przed ostatecznycm terminem, ułatwi pracę redakcji.

 
 

Wzór Abstraktu

Wzór całego artykułu