Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
 
 

INFORMACJE OGÓLNE

 
 

Sympozjum jest imprezą krajową poświęconą budowie i zastosowaniom technik synchrotronowych. Tegoroczna impreza wyróżnia się spośród innych podobnych:

• jest jubileuszowa i oznacza podsumowanie pewnego okresu rozwoju techniki przez polskich uczonych;

• następuje w okresie bezpośrednio przed oddaniem do użytku polskiego źródła SOLARIS;

• oznacza to, że najpilniejszym zadaniem będzie dyskusja nad rodzajem linii synchrotronowych i ich parametrów, z osiągnięciem consensus;

• odbywa się w wyłaniającym się na naukowej mapie Polski nowym ośrodku uczelnianym mieszczącym się w Stalowej Woli - wydziale zamiejscowym KUL.

Sympozjum potrwa 3 dni, w tym oprócz sesji naukowych będzie program lżejszy, z częścią turystyczną.